Pınar Karaman ve Soner Göksay İstanbul Sanat Fuarına hazırlanıyor

Yenikapı’da bulunan Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek fuarda, Meryem İpek Bestart yönetimindeki The Best Art Gallery bünyesinde ressam Pınar Karaman ve Soner Göksay’ın resimleri de sergilenecek. Sergiye katılacak olan Pınar Karaman hakkında ressam Soner Göksay’ın görüşleri şöyle:

“Sanatçı üretkenliğinin motivasyonu, birikimin dışavurum sürecindeki tutarlılık ile güç kazanırken, bu hadise aslında tamamen üretimin içtenliği ile ilişkilidir. Keza kimi üretimlerin çıkış noktasındaki ham fikir, onu süreçte güçlendirirken, kimi güçlü bir felsefi birikimde yön bulan üretim ise cılız bir sunuma gidebilir. Fazlaca iddia sahibi olmaksızın “Görünen her bir biçimi“, Platon’un Sanat tanımını zenginleştirerek, kopyalamadan öteye taşıyabilen üreten için, sanatçı tanımı daha yerli yerine oturur.

Pınar Karaman, bu anlamda her biçimsel gerçekliği, kendi içtenliği ile yeni bir formda okuma ve sunma becerisine sahip bir sanatçı olarak tüm bu alışılagelmiş tanımlamalar dışında kalabilir.

Resminde kullandığı teknik ve yöntem, onu zaten süreç içinde keşiflere zorladığından dolayı, gördüğüne yüklediği yeni biçimsel anlam “kendisine” de yabancıdır.

O, artık resmin iç sorunu olmuştur ve sanatçıdan bağımsız olma yolunu seçmiştir. Belki de; çok sayıda üretim yapma nedeninin anahtarı da budur.

Kalın boya dokularını ördüğü dekoratif bir çizgi formuna sahip her içerik, belli ezberlerden beslense de her resimde, yeni bir kompozisyonda yeni bir zenginlik içerebilir. Bir fotoğrafı, bir filmi, bir objeyi, onu iten ya da çeken her imgeyi tuvaline dökebilir.

Aslında en basit deyişle bu bir hesaplaşmadır. Sanatçının kendi boşluğunda bulduğu ve korumaya değer görüp görmeyeceğine anlık karar verdiği, küçük dinletilerden oluşan kocaman bir liste..

Son olarak; Pınar Karaman’ın tuvali, geleneksel bir yaklaşımın, zamanın ötesi ile flörtünü içeren, çarpıcı, denetimden kopmamış figüratif bir anlayış-kavrayışa sahip, içtenliği koruma çabasıyla boyanan yüklü bir emek içerir.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir